Hosté na našich akcích

 

Hosté na našich akcích

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HOSTŮ NA NAŠICH AKCÍCH

Osoby, které přijaly pozvání na některou z našich akcí, bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů ve formě fotografií, které mohou být na akci pořízeny a následně zveřejněny na internetu, sociálních sítích nebo různých propagačních materiálech.

1.              Účel zpracování a právní základ pro zpracování

1.1            Účelem zpracování fotografií bude naše propagace a propagace našeho podnikání, a to na internetu, sociálních sítích nebo různých propagačních materiálech.

1.2            Právním důvodem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.

2.              Příjemci osobních údajů

Fotografie můžeme předávat následujícím subjektům:

·         náš fotograf

·         správce našich internetových stránek a profilů na sociálních sítích

·         reklamní nebo mediální agentura, se kterou spolupracujeme

·         případně další naši zpracovatelé

·         další společnosti ve skupině

3.              Doba uložení osobních údajů

3.1            Fotografie budeme mít uloženy po dobu 1 roku od jejich pořízení.

3.2            Na internetu, na sociálních sítích a v tištěných materiálech budou fotografie umístěny trvale.

4.              Práva subjektů údajů

Naši hosté mají v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:

·         právo na přístup k osobním údajům

·         právo na opravu osobních údajů

·         právo na výmaz

·         právo na omezení zpracování

·         právo vznést námitku

·         právo podat stížnost u dozorového úřadu