Služby městu

Údržba komunikací

TS zajišťují zimní a letní údržbu místních komunikací , chodníků a veřejných prostranství v samotném městě a jeho místních částech ( Velký Pěčín, Malý Pěčín, Bílkov, Borek, Chlumec, Lipolec,...

Správa veřejného osvětlení

V rámci střediska VO Technické služby udržují 26 světelných obvodů: 15 město , 11 místní části. Jedná se o 920 světelných bodů - 675 město a 245 místní části. Dále zajištují provoz veřejného rozhlasu...

Čistota města

V rámci střediska čistota města TS zajišťují úklid města a místních částí . Čistění se provádí především strojním zametačem Johnston 2000 . Na ruční čistění komunikací a chodníků po zimě a úklid...

Správa pohřebišť

V případě, že potřebuje informace ohledně nového hrobové místa, obraťte se na správce hřbitova - mobil - 723 177 225.   V případě, že potřebujete informace ohledně smluv a úhrad nájemného za hrobová...

Údržba veřejné zeleně

Technické služby sečením udržují  26,6 ha zelených ploch  rozdělených  na tři četnosti sečení, stříháním  udržují 1000 m živých plotů, 245  javorů (součást silničních stromořadí). Další práce...