Služby městu

Údržba komunikací

TS zajišťují zimní a letní údržbu místních komunikací , chodníků a veřejných prostranství v samotném městě a jeho místních částech ( Velký Pěčín, Malý Pěčín, Bílkov, Borek, Chlumec, Lipolec,...

Správa veřejného osvětlení

V rámci střediska VO Technické služby udržují 26 světelných obvodů: 15 město , 11 místní části. Jedná se o 920 světelných bodů - 675 město a 245 místní části. Dále zajištují provoz veřejného rozhlasu...

Čistota města

V rámci střediska čistota města TS zajišťují úklid města a místních částí . Čistění se provádí především strojním zametačem Johnston 2000 . Na ruční čistění komunikací a chodníků po zimě a úklid...

Správa pohřebišť

Evidence hrobových a urnových míst je přesunuta na Městský úřad Dačice, odbor správy majetku, tel 384 401 228

Údržba veřejné zeleně

Technické služby sečením udržují  26,6 ha zelených ploch  rozdělených  na tři četnosti sečení, stříháním  udržují 1000 m živých plotů, 245  javorů (součást silničních stromořadí). Další práce...