Údržba komunikací

Údržba komunikací

TS zajišťují zimní a letní údržbu místních komunikací , chodníků a veřejných prostranství v samotném městě a jeho místních částech ( Velký Pěčín, Malý Pěčín, Bílkov, Borek, Chlumec, Lipolec, Hostkovice, Dolní Němčice, Prostřední Vydří, Hradištko, Toužín). Letní údržba spočívá především v opravách výtluků komunikací, opravách povrchů chodníků , lávek a parkovišť. Obnově svislého a vodorovného značení , opravách a čistění dešťových uličních vpustí.