Správa pohřebišť

Evidence hrobových a urnových míst je přesunuta na Městský úřad Dačice, odbor správy majetku, tel 384 401 228