Reklamní panely

Naváděcí a informační systémy FLEX na sloupech veřejného osvětlení

jednostranný prvek o rozměru 120/80 cm ....... 6 500 Kč/rok
jednostranný prvek o rozměru 120/80 cm ....... 4 000 Kč/6 měsíců
podkladová plocha (pronájem) ....... 800 Kč/rok
montáž, demontáž, údržba ....... 1 000 Kč/kus

 1. Roční pronájem reklamní plochy na sloupech veřejného osvětlení
 2. Veškeré ceny jsou bez DPH
 3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, minimální doba pronájmu je 6 měsíců maximální 12 měsíců. Při prodloužení smlouvy se neúčtuje poplatek za montáž a demontáž.
 4. Poplatek za zapůjčení rámečku a objímek v němž je zahrnuta běžná údržba, je účtován při každém uzavření nebo prodloužení smlouvy
 5. V ceně za pronájem není zahrnuto grafické zpracování a realizace návrhu
  - orientační cena realizace grafickým plotrem od 1 000 Kč
  - orientační cena zpracování grafického návrhu od 1 000 Kč
  Zákazník si může dodat vlastní polep podkladové plochy. Reklamní plocha může být odmítnuta pokud zákazníkem dodaný materiál a zpracování neodpovídá provozním podmínkám a právním předpisům.