Zemní práce

Zemní práce

 Provádíme tyto zemní práce

  • výkopy rýh , základů, montážních jam ( Novotný 861 )
  • kompletní zemní práce spojené s plynovými , vodovodními přípojkami
    ( od výkopu po zaasfaltování a terénní úpravy)
  • opravy, drobnější úpravy kanalizací (dešťové vpustě, šachty)