Informační značení

Informačně orientační značení komerčních cílů(dále jen IOZ) upravuje Ministerstvo dopravy a spojů v dokumentu č. TP 117 (Zásady pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích) ze dne 16.6.1999. Komerčním cílem je sídlo podnikatelského subjektu, který je na základě vlastního požadavku zařazen do IOZ.

Jedná se o značky rozměru 1000 * 200 mm zhotovené z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem vyrobené dle ČSN 018020, změna 1. Základní plocha značky je bílá, text v barevném provedení dle požadavku objednatele včetně loga s výškou písma 100 mm.

Informační značení smí být umístěno buď na stávajícím příslušenství silnic kromě sloupků dopravního značení (např. sloupy VO) nebo na samostatných sloupcích. Výškově musí být IOZ osazeno tak, aby spodní okraj nejníže umístěné značky byl 2500 mm nad úrovní komunikace. Směrově musí být IOZ osazeno ve vzdálenosti min. 30 m od dopravní značky nebo jiné IOZ.

Jednotlivá místa IOZ schvaluje Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dačice a dopravní inženýr Policie České Republiky.


Pronájem jednoho místa IOZ na 1 rok ............ 600 Kč
(Nájemní smlouva se uzavírá na 5 let. Pronájem zahrnuje: údržbu místa IOZ, údržbu a výměnu patek sloupků vlastních značek v případě zničení, poškození nebo odcizení)


Poplatek za zařazení do IOZ (za jednu značku) ............ 2 300 Kč
(Délka zařazení do IOZ odpovídá délce nájemní smlouvy - max. 5 let. Poplatek zahrnuje zřízení nového místa IOZ včetně osazení značky, nebo doplnění stávajícího místa IOZ o novou značku, dodání konkrétní značky IOZ dle požadavku)

  1. Veškeré ceny jsou bez DPH
  2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, maximální doba pronájmu je 5 let
  3. Informace : Mojmír Holec mobil 777 113 125
popis-umisteni-jednotlivych-ceduli.doc (334 kB)