Nabídka služeb

TS zajišťují zimní a letní údržbu místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v samotném městě a jeho místních částech.

Služby městu

Nosnou činností naší společnosti je provádění správy a údržby majetku Města Dačic. Město Dačice je 100 % vlastníkem naší společnosti.

Sportoviště

Dačice nabízí mnoho možností pro aktivní využití volného času. Některá sportoviště jsou sezónní, jiná máte možnost navštívit celoročně.

www.dasport.cz